image banner
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
151/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định Công bố chuẩn hoá Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 23
Tải về1
Lượt tải 0
200/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 24
Tải về1
Lượt tải 0
57/KH-UBND 04/08/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Tân Phú
Lượt xem: 97
Tải về1
Lượt tải 0
18/KH-UBND 06/03/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Tân Phú
Lượt xem: 90
Tải về1
Lượt tải 1
1794/QĐ-UBND 08/11/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp, Phòng, trung tâm thuộc Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 3657
Tải về1
Lượt tải 0
1879/QĐ-UBND 20/11/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 45
Tải về1
Lượt tải 0
1895/QĐ-UBND 21/11/2023 Quyết định Công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 0
1747/QĐ-UBND 01/11/2023 Quyết định Công bố chuẩn hoá danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 54
Tải về1
Lượt tải 0
1913/QĐ-UBND 23/11/2023 Quyết định Công bố Danh mục mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công thương trên địa bàn tình Bình Phước
Lượt xem: 43
Tải về1
Lượt tải 0
1921/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 39
Tải về1
Lượt tải 0
123456
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ

Địa chỉ : Đường Trần Phú, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.881.930

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Phú

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị