image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
844/UBND-CNTT 04/05/2022 Cài đặt, sử dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet
Lượt xem: 127
Tải về1
Lượt tải 0
71-NQ/ĐU 27/01/2022 Nghị quyết số 71-NQ/ĐU của Đảng ủy về lãnh đạo Nghị quyết tháng 2/2022
Lượt xem: 158
Tải về1
Lượt tải 0
3100/QĐ-UBND 06/01/2022 Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 168
Tải về1
Lượt tải 0
THÔNG BÁO 20/12/2021 THÔNG BÁO
Lượt xem: 176
Tải về1
Lượt tải 1
1378/QĐ-UBND 27/05/2021 Công bố chuẩn hóa quy trìn thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại ubnd huyện, ubnd cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 430
Tải về1
Lượt tải 2
1228/QĐ-UBND 13/05/2021 Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại ubnd huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 167
Tải về1
Lượt tải 1
1769/QĐ-UBND 06/07/2021 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực BẢo trợ xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc sở, ubnd huyện, ubnd cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 154
Tải về1
Lượt tải 0
1245-QĐ-UBND 13/05/2021 Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, văn phòng công chứng, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa abnf tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 141
Tải về1
Lượt tải 0
1990/QĐ-UBND 03/08/2021 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành hính công , Văn phòng đnagư ký đất đai, UBND huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa abnf tỉnh bình phước
Lượt xem: 138
Tải về1
Lượt tải 0
1242/QĐ-UBND 13/05/2021 Công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chi cục Văn thư- Lưu trữ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 165
Tải về1
Lượt tải 0
12
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ

Địa chỉ : Đường Trần Phú, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.881.930

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Phú

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị