image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy

  Họ tên: Vương Đức Lai

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

  Họ tên: Vũ Xuân Biên

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Bí thư Đảng ủy

  Họ tên: Phạm Minh Quý

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch HĐND

  Họ tên: Chủ tịch HĐND

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chủ tịch HĐND

  Họ tên: Nguyễn Văn Sáu

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch UBND Phường

  Họ tên: Vương Đức Lai

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch UBND Phường

  Họ tên: Nguyễn Quang Hòa

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó chủ tịch UBND Phường

  Họ tên: Vũ Huy Thắng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Trưởng Công an phường

  Họ tên: Phan Thành Nhân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Công an phường

  Họ tên: Ngô Văn Huân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Công an phường

  Họ tên: Nguyễn Văn Hiển

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

  Họ tên: Lê Tiến Đức

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

  Họ tên: Nguyễn Văn Huy

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

  Họ tên: Mai Bá Hiệu

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. CT UBMTTQ Việt Nam phường

  Họ tên: Trần Thị Hải Thương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PCT UBMTTQ Việt Nam phường

  Họ tên: Đặng Văn Huyên

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đoàn phường

  Họ tên: Nguyễn Văn Anh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí thư Đoàn phường

  Họ tên: Đặng Bảo Quân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. CT Hội LHPN phường

  Họ tên: Đà Thị Hoan

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PCT Hội LHPN phường

  Họ tên: Lê Thị Nụ

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. CT Hội Nông dân phường

  Họ tên: Nguyễn Minh Phú

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PCT Hội Nông dân phường

  Họ tên: Vũ Thành Giáp

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. CT Hội CCB phường

  Họ tên: Nguyễn Xê

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PCT Hội CCB phường

  Họ tên: Nguyễn Minh Phú

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. CT Hội NCT phường

  Họ tên: Nguyễn Thiện Lực

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PCT Hội NCT phường

  Họ tên: Nguyễn Xê

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. CT Hội CTĐ phường

  Họ tên: Lê Thị Nụ

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Đặng Bảo Quân

  Họ tên: PCT Hội CTĐ phường

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. BT Chi bộ

  Họ tên: Phan Thị Lùng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PBT Chi bộ, kiêm Trưởng Khu phố

  Họ tên: Nguyễn Quốc Bình

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Ban CTMT KP Phú Cường

  Họ tên: Phan Thị Kim Oanh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. BT Chi bộ, kiêm Trưởng Khu phố

  Họ tên: Trịnh Khắc Bình

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PBT Chi bộ, kiêm Trưởng Ban CTMT

  Họ tên: Nguyễn Thị Thức

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. BT Chi bộ

  Họ tên: Thiều Văn Tuấn

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PBT Chi bộ, kiêm Trưởng Khu phố

  Họ tên: Nguyễn Quang Hòa

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Ban CTMT

  Họ tên: Phạm Thị Hương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. BT Chi bộ

  Họ tên: Phạm Quang Huấn

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PBT Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố

  Họ tên: Nguyễn Xuân Dũng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Ban CTMT

  Họ tên: Đoàn Văn Thọ

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. BT Chi bộ

  Họ tên: Nguyễn Thị Lanh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PBT Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố

  Họ tên: Nguyễn Anh Tiến

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Ban CTMT

  Họ tên: Bùi Thị Đào

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. BT Chi bộ

  Họ tên: Nguyễn Văn Dũng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PBT Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố

  Họ tên: Nguyễn Đức Nguyên

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Ban CTMT

  Họ tên: Trần Lê Tuyến

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. BT Chi bộ

  Họ tên: Đỗ Văn Mai

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PBT Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố

  Họ tên: Đào Quang Dũng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Ban CTMT

  Họ tên: Hoàng Văn Dương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ

Địa chỉ : Đường Trần Phú, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.881.930

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Phú

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị