image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
526/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 51
Tải về1
Lượt tải 1
664/QĐ - UBND 08/04/2023 Công bố thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 0
537/QĐ - UBND 06/04/2023 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 31
Tải về1
Lượt tải 1
739/QĐ - UBND 09/05/2023 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 32
Tải về1
Lượt tải 1
736/QĐ - UBND 09/05/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 26
Tải về1
Lượt tải 1
538/QĐ - UBND 06/04/2023 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 29
Tải về1
Lượt tải 0
621/QĐ - UBND 20/04/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực Việc làm, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chứ năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 27
Tải về1
Lượt tải 0
883/QĐ - UBND 26/05/2023 Công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 28
Tải về1
Lượt tải 1
762/QĐ - UBND 12/05/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 26
Tải về1
Lượt tải 0
737/QĐ - UBND 09/05/2023 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực đất đai. Môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 30
Tải về1
Lượt tải 3
123
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ

Địa chỉ : Đường Trần Phú, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.881.930

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Phú

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị